NEHUMANI USLOVI IZA USPEHA

Američka kompanija ,,Apple,, je objavila strogo čuvani popis dobavljača i po prvi put priznala da se dobar deo tih kompanija ne drži propisa o humanim uslovima rada. Appleovi iPodovi, iPadovi i iPhoneovi su statusni simboli za koje su potrošači širom sveta spremni da izbroje i više nego što bi morali da plate za neki konkurentski proizvod sličnih karakteristika. Apple je kult i ljudi na čelu ove kompanije to dobro znaju. I to isto tako dobro znaju da iskoriste znajući da će fanatični poklonici marke sa jabukom u logu biti spremni da plate i više nego što mogu da priušte.

Ipak, isto tako je odavno poznato da visokostilizovani i sofisticirani proizvodi dobrim delom nastaju pod uslovima koji sa filozofijom slobodnog i kreativnog konzumenta 21. veka, kakvom se Apple obraća, nemaju previše zajedničkog. Medijski napisi o neljudskim radnim uslovima, platama ispod lokalnih standarda i manjak bezbedonosnih standarda u (mahom azijskim) pogonima dobavljača delova i do sada su sa vremena na vreme uzbunjivali javnost. Apple do sada na ove napise ili nije reagovao ili ih je pokušavao opovrgnuti. Strategija su bile i tvrdnje da Apple nema uticaja na lokalne dobavljače.

Sada, novi lideri Applea na čelu sa Timom Kuokom prekidaju dosadašnju tradiciju. Apple je objavio listu od 156 dobavljača koja je dosad bila čuvana poput vojne tajne. I priznao je da u dobrom delu nešto nije u redu kad su u pitanju prava radnika i radni uslovi. Tako se samo 38% dobavljača pridržava normi o maksimalnoj radnoj nedelji od 60 radnih sati i garantovanom jednom slobodnim danu. Pored toga, jednoj trećini dobavljača se prebacuje neodgovoran tretman opasnih materijala i otpada, a jedna trećina se ne pridržava propisanih mera zaštite na radu. U nekim slučajevima interna Appleova kontrola je čak naišla na šest slučajeva gde je prekršen zakon o zabrani rada mlađih od 16 godina. Apple je saopštio da će pokrenuti postupak kako bi se u sledeće dve godine otklonili nedostaci s liste.

Apple je, inače, poslednjih godina često kritikovan zbog nehumanih uslova rada u pogonima svojih dobavljača. Pritom je posebno negativno u oči upala tajvanska kompanija Fokskon u čijim je kineskim pogonima došlo do velikog broja samoubistava radnika.

Izvor: Deutche Welle, B92.net 16.01.2012.