BRIGA O PORODICI

U zapadnim politikama brige o porodici, postoje mnogo veće razlike nego u brizi o zdravlju i starima (moglo bi se reći da one imaju četiri cilja). Borbu za pomoć porodicama poveli su demografi, koji su se zabrinuli zbog pada nataliteta (njihov cilj je bio povećanje broja rođene dece). Rešenje problema se videlo u redukciji poreza na prihod porodica s decom. Zamisao da se materinstvo uskladi s profesionalnom karijerom, dovela je do otvaranja novih obdaništa, predškolskih ustanova, a postepeno i do ustanovljavanja posebnih nadoknada. U okviru smanjenja nejednakosti, stimulativne mere se smanjuju s porastom prihoda (protiv rečnost ovog i prva dva cilja je očigledna). Oni koji zastupaju zadržavanje porodičnog procenta, tvrde da podsticanje rađanja dece u svim porodicama zahteva da taj procenat prati lestvicu primanja (jer treće dete izaziva pad životnog standarda po glavi porodice, gotovo u jednakom odnosu, bez obzira na to da li je porodica imućna ili siromašna). Vremenom, vertikalno smanjivanje nejednakosti među građanima, postalo je važnije od nataliteta.

Vremenom se uvodi čitav niz posebnih porodičnih naknada (najpodsticajnija u pogledu rađanja, jer nije povezana s visinom primanja, jeste pomoć roditelju za obrazovanje dece – ova pomoć se daje tri godine svakoj osobi po rođenju trećeg (ili sledećeg po redu) deteta prestane da radi, kako bi se slobodno vreme posvetilo vaspitanju dece, nakon čega se garantuje povratak na posao (ovu mogućnost najviše koriste žene). Sve ostale mere zavise od primanja i predstavljaju mešavine pomoći porodicama skromnih prihoda i nadoknade radno aktivnim ženama (pomoć za čuvanje dece). Evropske porodice su nakon Drugog svetskog rata primale 40% socijalnog budžeta nacije – poslednjih godina taj procenat iznosi oko 15%. Postalo je očigledno, da pomoć porodici više nije prioritet socijalne politike. Posmatrano u celini, porodične nadoknade povećavaju prihode domaćinstava za oko 5% (time se prikriva činjenica, da se pomoć usmerava porodicama s jednim roditeljem, kao i onim porodicama koje imaju tri i više deteta). Dve trćine sredstava obezbeđuje se iz kotizacija, a ostalo iz fiskalnih prihoda.